Hem
In English
Isabel
Robert
Blogg
Vad vi gör
Stockholm, Sweden
0° N, 0° E
Vi är Isabel Moretti och Robert Karjel. Tillsammans är vi Moretti+Karjel, inspirationstalare som ger perspektiv på världen.
Boka oss

Genom inspiration, analys och strategi hjälper vi företag och organisationer att förhålla sig till en värld i förändring. Vad händer egentligen omkring oss? Och hur kan en organisation – eller till och med vi som enskilda individer- förhålla oss till förändringen och samtidigt kunna åstadkomma det vi vill?

Vi är Isabel Moretti och Robert Karjel. En halvbrasilianska och en halvest. En chef och en överstelöjtnant. En agronom och en pilot. En med omfattande erfarenhet av samhällsstyrning genom EU-kommissionen, EU-parlamentet, riksdag och departement och en som under 25 års tid både nationellt och internationellt lett stora militära operationer och samarbeten. Vi kommer från olika delar av världen, vi kommer från olika branscher och vi har olika upplevelser av ledarskap från olika sammanhang och som kvinna respektive man.

Perspektiv är vårt signum. Att vända och vrida, zooma in och zooma ut. Det är först då det är möjligt att se och begripa samband. Det som driver oss är samhällsengagemanget och övertygelsen om att det faktiskt går att åstadkomma förändring och att påverka utvecklingen. Nyckeln är att börja med oss själva som individer – hur vi agerar som medborgare, medarbetare eller chefer.

Vi varvar berättelser och fakta med workshops och diskussioner för att visa hur just hur er plats i världen ser ut och hur ni på bästa sätt kan ta ut riktningen framåt. Och att faktiskt gå från bara ord till verklig handling.

Om ni är intresserade av att boka oss maila: kontakt@morettikarjel.se

Isabel

Jag heter Isabel Moretti och har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Jag har även en bakgrund som chef för en näringspolitisk enhet på en av Sveriges främsta intresseorganisationer.

Jag fick som barn förhålla mig inte bara till föräldrar som skiftade i språk, kultur, religion och syn på världen, utan också att omgivning och samhälle varierade beroende på vilket land vi bodde i. Det var här mitt intresse utvecklades – och även min talang-  kring hur makt kan förflyttas på gott och ont. Formell kompetens och skolning är viktigt- men för att möta förändringar i omvärlden finns ett minst lika viktigt svar i människors olika drivkrafter, erfarenheter och perspektiv.

Både individuellt och tillsammans med Robert Karjel håller jag inspirationsföreläsningar och workshops i frågor som att leda utveckling, förflytta komplexa organisationer, skapa opinionsbildning eller påverka politiska beslut.

1997-1999
EU Kommissionen, DG Agri

2000-2002
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet

2002-2003
EU parlamentet, Miljö- och hälsokommittén

2004-2006
Regeringskansliet, Politiskt sakkunnig

2008-2018
LRF, Näringspolitisk chef

2016- Inspirationsföreläsare Moretti+Karjel
Moretti
Robert

Jag är överstelöjtnant och pilot med bred militär erfarenhet. Från räddningsinsatsen under Estonia, till att på uppdrag av FN och EU leda en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, därefter att på central nivå leda anskaffningen och upprättandet av ett förband räddningshelikoptrar i Afghanistan. En återkommande utmaning har varit att ur svåra förutsättningar åstadkomma ett högt förväntat resultat, vilket också varit en stark motivation för mig.

På senare år har jag blivit en av Sveriges mest anlitade föredragshållare, särskilt med betoning på ledarskap, organisationsutveckling och projektledning. Jag har fått utmärkelsen Årets talare två gånger och gett ut fem romaner, varav de två senaste:  Innan Evigheten och Efter Monsunen översatts till ett dussintal språk.

För att läsa mer om mina böcker klicka här.

1990 - 2002
Strids- och helikopterpilot i Försvarsmakten

2002 -2010
Divisionschef helikopterdivsion, Sverige och internationellt

2010 -2013
Försvarsmaktens projektledare, Black Hawk Sverige och Afghanistan

1997
Debuterade som författare med "Gå över gränsen"

2013
Årets talare

2016
Årets talare

2016
Inspirationsföreläsare Moretti+Karjel
Karjel
2018-12-05
Ubåtar utanför Lidingö och vem som egentligen vill se vad och varför

Återigen har det dykt upp ubåtar i Stockholms skärgård, eller vad det nu är? Och för många tycks observationerna sammanfalla med avgörande politiska beslut för Försvaret, så kallade budgetubåtar …

Läs mer
London
2018-11-11
Information är inte tillräckligt när värdegrunden saknas

I dagarna var det 100 år sedan första världskrigets slut. Många böcker och filmer har gjorts med reflekterande kring om saker och ting hade kunnat utvecklas i någon annan riktning om mer information hade funnits tillgänglig. Hade liv kunnat besparas? Hade utgången varit någon annan. Idag har vi svaret.

Läs mer
New York
2018-09-13
Robert Karjel i New York Times

Robert Karjels femte roman ”Efter Monsunen” har kommit ut i USA och Storbritannien. Recensionerna är lysande- inte minst i New York Times! Läs här

Läs mer
Stockholm
2018-08-30
Det blir ett värderingsval

Val på söndag. Val som handlar om allt från traditionella frågor som föräldrarveckor eller höjd pension. Det här valet handlar dock om någonting annat.

Läs mer
Ljusdal
2018-07-21
Bränder och krisledning

Den varmaste sommaren på 300 år och de mest omfattande skogsbränder vi haft i Sverige i modern tid. Uppenbarligen har den nationella ledningen brottats med sin egen förmåga i denna kris.

Läs mer
Blogg
Frågeställningar som diskuteras skräddarsys efter just era behov
< >

Vi har en första kontakt där vi skickar er information kring hur ett upplägg på allt från 1 timme till en dag kan se ut. Om det verkar intressant bokar vi ett första möte på ungefär en timme där ni får möjlighet att beskriva vilka ni är, var ni befinner er och vad just ni vill åstadkomma. Vi diskuterar gemensamt vilka möjliga frågeställningar som passar just er grupp och ert sammanhang.

 

Vi återkommer inom max 1 vecka med förslag på skräddarsytt upplägg där betoning läggs på just era utmaningar och mål. Vi har också då tagit fram förslag till frågeställningar att diskutera på workshopen.

Efter att vi gemensamt skruvat på upplägg så det passar er och ert sammanhang genomför vi dagen.

Inom en vecka efter genomfört arbete skickar vi en kort sammanställning av vad vi gjort tillsammans med kommentarer och slutsatser som kommit fram från gruppen. Vi adderar även egna reflektioner kring möjliga vägar framåt.

Vad vi gör
Hem
Hem