Hem
In English
Isabel
Robert
Blogg
Vad vi gör
Los Angeles, CA, USA
34.1° N, -118.2° E
We are Isabel Moretti and Robert Karjel. Together we form Moretti+Karjel, an inspirational speaker duo offering new perspectives on the contemporary world.
Book us

Through inspiration and analysis, we help companies and organizations relate to a changing world. What’s really happening around us? And how can an organization – or even us as individuals – relate to the change while at the same time achieve what we want?

We are Isabel Moretti and Robert Karjel. One half-brazilian, the other half-estonian. One a CEO, the other a military pilot. One of us has long experience in governance through the EU Commission, Swedish Parliament and the Ministry, the other 25 years experience from both national and international military operations. We come from different parts of the world, we come from contrasting parts of society, we have different experiences of leadership from most varied contexts and as woman and man.

Perspective is our signum. To twist and turn, zoom in and zoom out. What drives us is a commitment to society and the conviction that it is possible to achieve change and influence development. The key is to start with ourselves as individuals – how we act as citizens, employees or managers.

We mix stories and facts with workshops and discussions, to illustrate how your specific place in the world looks and the best ways to take the lead. And to actually go from just words to real action.

If you are interested in booking us, please contact us at: kontakt@morettikarjel.se

Speaker of the year
2016
Speaker of the year
2013
Isabel

Jag heter Isabel Moretti och har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Jag har även en bakgrund som chef för en näringspolitisk enhet på en av Sveriges främsta intresseorganisationer.

Jag fick som barn förhålla mig inte bara till föräldrar som skiftade i språk, kultur, religion och syn på världen, utan också att omgivning och samhälle varierade beroende på vilket land vi bodde i. Det var här mitt intresse utvecklades – och även min talang-  kring hur makt kan förflyttas på gott och ont. Formell kompetens och skolning är viktigt- men för att möta förändringar i omvärlden finns ett minst lika viktigt svar i människors olika drivkrafter, erfarenheter och perspektiv.

Både individuellt och tillsammans med Robert Karjel håller jag inspirationsföreläsningar och workshops i frågor som att leda utveckling, förflytta komplexa organisationer, skapa opinionsbildning eller påverka politiska beslut.

1997-1999
EU Kommissionen, DG Agri

2000-2002
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet

2002-2003
EU parlamentet, Miljö- och hälsokommittén

2004-2006
Regeringskansliet, Politiskt sakkunnig

2008-2018
LRF, Näringspolitisk chef

2016- Inspirationsföreläsare Moretti+Karjel
Moretti
Robert

Jag är överstelöjtnant och pilot med bred militär erfarenhet. Från räddningsinsatsen under Estonia, till att på uppdrag av FN och EU leda en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, därefter att på central nivå leda anskaffningen och upprättandet av ett förband räddningshelikoptrar i Afghanistan. En återkommande utmaning har varit att ur svåra förutsättningar åstadkomma ett högt förväntat resultat, vilket också varit en stark motivation för mig.

På senare år har jag blivit en av Sveriges mest anlitade föredragshållare, särskilt med betoning på ledarskap, organisationsutveckling och projektledning. Jag har fått utmärkelsen Årets talare två gånger och gett ut fem romaner, varav de två senaste:  Innan Evigheten och Efter Monsunen översatts till ett dussintal språk.

För att läsa mer om mina böcker klicka här.

1990 - 2002
Strids- och helikopterpilot i Försvarsmakten

2002 -2010
Divisionschef helikopterdivsion, Sverige och internationellt

2010 -2013
Försvarsmaktens projektledare, Black Hawk Sverige och Afghanistan

1997
Debuterade som författare med "Gå över gränsen"

2013
Årets talare

2016
Årets talare

2016
Inspirationsföreläsare Moretti+Karjel
Karjel
2018-12-05
Ubåtar utanför Lidingö och vem som egentligen vill se vad och varför

Återigen har det dykt upp ubåtar i Stockholms skärgård, eller vad det nu är? Och för många tycks observationerna sammanfalla med avgörande politiska beslut för Försvaret, så kallade budgetubåtar …

Läs mer
London
2018-11-11
Information är inte tillräckligt när värdegrunden saknas

I dagarna var det 100 år sedan första världskrigets slut. Många böcker och filmer har gjorts med reflekterande kring om saker och ting hade kunnat utvecklas i någon annan riktning om mer information hade funnits tillgänglig. Hade liv kunnat besparas? Hade utgången varit någon annan. Idag har vi svaret.

Läs mer
New York
2018-09-13
Robert Karjel i New York Times

Robert Karjels femte roman ”Efter Monsunen” har kommit ut i USA och Storbritannien. Recensionerna är lysande- inte minst i New York Times! Läs här

Läs mer
Stockholm
2018-08-30
Det blir ett värderingsval

Val på söndag. Val som handlar om allt från traditionella frågor som föräldrarveckor eller höjd pension. Det här valet handlar dock om någonting annat.

Läs mer
Ljusdal
2018-07-21
Bränder och krisledning

Den varmaste sommaren på 300 år och de mest omfattande skogsbränder vi haft i Sverige i modern tid. Uppenbarligen har den nationella ledningen brottats med sin egen förmåga i denna kris.

Läs mer
Blogg
Frågeställningar som diskuteras skräddarsys efter just era behov
< >

Vi har en första kontakt där vi skickar er information kring hur ett upplägg på allt från 1 timme till en dag kan se ut. Om det verkar intressant bokar vi ett första möte på ungefär en timme där ni får möjlighet att beskriva vilka ni är, var ni befinner er och vad just ni vill åstadkomma. Vi diskuterar gemensamt vilka möjliga frågeställningar som passar just er grupp och ert sammanhang.

 

Vi återkommer inom max 1 vecka med förslag på skräddarsytt upplägg där betoning läggs på just era utmaningar och mål. Vi har också då tagit fram förslag till frågeställningar att diskutera på workshopen.

Efter att vi gemensamt skruvat på upplägg så det passar er och ert sammanhang genomför vi dagen.

Inom en vecka efter genomfört arbete skickar vi en kort sammanställning av vad vi gjort tillsammans med kommentarer och slutsatser som kommit fram från gruppen. Vi adderar även egna reflektioner kring möjliga vägar framåt.

Vad vi gör
Hem
Hem