Hem
In English
Böcker
Robert
Blogg
Vad vi gör

0° N, 0° E
Stridspilot. Författare. Föreläsare.
Boka oss

Genom inspiration, analys och strategi hjälper vi företag och organisationer att förhålla sig till en värld i förändring. Vad händer egentligen omkring oss? Och hur kan en organisation – eller till och med vi som enskilda individer- förhålla oss till förändringen och samtidigt kunna åstadkomma det vi vill?

Oavsett vad som händer i världen så är en sak säker – oförutsägbarheten består. För den som håller sig kvar vid det gamla sättet att leda och skapa förväntningar innebär det stora utmaningar. Men för de som förstår och bejakar det nya ledarskapets förutsättningar innebär det istället stora möjligheter. Robert ger dig perspektiven och verktygen för att hitta rätt väg in i det nya.

”För de som känner mig och det jag gör, så har just den här typen av situationer varit min livsluft. Att stå i det oerhört utmanande med oklar utgång, men inte som äventyrare utan som yrkesman med en uppgift att lösa.”

Robert Karjel

Robert Karjel är en föreläsare som har förmågan att koppla sina egna erfarenheter till era utmaningar och han skräddarsyr sina föreläsningar utifrån era behov. Det kan vara specifikt kring ledarskap och krishantering eller som ren inspiration, från kortare föredrag till heldagar med workshops.

I det ”nya normala” jobbar allt fler hemifrån, och ledarskapet har fått flytta från kontorslandskapet till kontakt på distans – detta är något Robert kan hjälpa er som organisation att lära er hantera.

”Genom åren har jag som chef inom Försvarsmakten ofta varit tvungen att leda på distans, det kan vara till följd av geografiska förutsättningar, som att man verkar med flera separerade enheter över ett stort område eller att kommunikationsförutsättningar gör att man inte kan eller bör ha kontakt under längre tid. ”

Robert Karjel

Det finns många paralleller mellan detta och det läge som uppstått med större del hybrid-arbete. Många famlar och det uppstår mycket tyckande eller fiffiga lösningar vilka kan uppfylla en del behov men dessvärre inte erbjuder en helhet.

Istället kan Robert presentera och levandegöra sedan länge beprövade principer och metoder inom indirekt ledarskap, både i form av generella resonemang men också genom egna direkta erfarenheter. Som hur man skapar målbilder som är tydliga men också relevanta över tid i alla nivåer av verksamheten.

Att gå från luddigheter av typen ”frihet under ansvar” till att uttrycka tydliga mandat som också är användbara i oförutsägbara situationer. Beskriva de fällor som gärna uppstår när en verksamhet är utspridd på flera platser och skilda verkligheter omöjliggör en gemensam uppfattning.

Hur gör man när man inte längre har tillgång till alla de subtila signaler som det vardagliga umgänget innebär: kroppsspråk, humör, småprat och skämt? De kan inte ersättas för chefens känsla av läget, men det finns insikter som gör att de inte bara reduceras till helt blinda sektorer.

Böcker

UT UR KABUL

I augusti 2021 faller Kabul i talibanernas händer. Den svenska ambassaden evakueras hastigt under dramatiska omständigheter. Kvar lämnas alla lokalanställda afghaner och tolkar. Om talibanerna får tag på dem är deras liv i fara.

Situationen blir snart politiskt och moraliskt ohållbar och Sverige inleder en operation för att föra ut sina lokalanställda. Obeslutsamhet, trassel med tillstånd och tolkning av lagar samt en pandemi gör processen både krånglig och utdragen, och en grupp civila säkerhetsoperatörer tvingas ta täten.

För varje timma minskar möjligheten att ta sig ut ur Afghanistan, och utanför Kabuls flygplats sitter tiotusentals desperata människor fast i ett kokande folkhav. Samtidigt är en självmordsbombare från Islamiska staten på väg mot flygplatsen.

Robert Karjel har intervjuat alla som deltog i Sveriges insats och upplevde den inifrån – från ministrar och ambassadörer till ljusskygga specialförband och lokalanställda afghaner. Ut ur Kabul är ett dokument som skildrar det djupa mänskliga lidande som uppstod när Sverige lämnade Afghanistan.

Intresserad av att boka Robert för en föreläsning där han berättar djupare om vad som skedde i samband med evakueringen? Hör av er!

Köp/lyssna till boken här:

Axplock av media kopplat till boken:

 

SKÖNLITTERATUR:
»Gå över gränsen«, W&W 1997
»Skuggan av floden«, W&W 1999
»De hängdas evangelium«, W&W 2005
»Innan Evigheten« (Ernst Grip, del 1), W&W 2010
»Efter Monusen« (Ernst Grip, del 2), W&W 2016
Moretti
Robert

»Jag har varit med om saker i mitt yrkesliv som få andra får uppleva. Min mission nu är att berätta. Jag vill få människor att förstå att vi inte längre kan ducka för verkligheten. Vi är en del av världen. Syrien och Somalia är här. Mitt mål är att skriva underhållande men också att diskutera de stora frågorna: Vad händer om politikerna inte vågar fatta nödvändiga beslut? Vilket moraliskt ansvar har individen? Vad är vi som nation ytterst beredda att försvara? Och vad är demokratin värd?«

ROBERT KARJEL

Robert Karjel är född 1965 och uppväxt i Örebro. Nu bosatt i Stockholm.

Civilingenjör i teknisk fysik, utbildad stridspilot och överstelöjtnant i försvaret. Slutade under 2016 för att skriva och föreläsa på heltid.

Även utbildad i amerikanska marinkåren. Har flugit deras attackhelikoptrar som ende svensk någonsin.

Ledde marinens helikoptrar under insatserna vid Estoniakatastrofen.

Mobiliserade 2010 en framgångsrik helikopterdivision på rekordtid för att bekämpa pirater i Adenviken. Styrkan lyckades på sitt uppdrag avvärja fler än 100 piratattacker och eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia, en prestation som har rönt enorm uppmärksamhet internationellt.

Fick under 2011 en budget på 4,7 miljarder (!) och 100 veckor på sig att bygga upp en medevac-helikopterenhet från ingenting och sätta in i Afghanistan. Projektet överenskoms på högsta politiska nivå mellan Sverige och USA, där 15 Black Hawk helikoptrar byggdes för Sveriges räkning. Aldrig sedan andra världskriget har ett militärt flygförband satts samman, utbildats och satts in i strid på så kort tid. Förbandet sattes in den 1 april 2013. Arbetet innebar ett intimt samarbete mellan US Army, Pentagon och svenska flygvapnet (och ett antal andra svenska myndigheter och den högsta politiska ledningen). Som ett erkännande för sin insats erhöll Robert Karjel ett personligt tackbrev från den amerikanska senaten.
Se artikel i SvD.

Utnämnd till årets talare 2016. Expert på ledarskap i pressade situationer.

Författare till fem politiska spänningsromaner, skrivna under lediga stunder på missionerna. »Ut ur Kabul« är hans första dokumentärt skildrande bok som släpps under 2023.

2015 kom »Innan evigheten« ut i USA under titeln »The Swede«. I sociala medier utbröt en ganska häftig debatt över det faktum att Robert Karjel valt en huvudperson som är bisexuell. Många – ofta med militär bakgrund – ansåg att boken skulle förses med varningstext på omslaget.
Se debattartikel om saken i The Guardian.

Sommaren 2016 nominerades »Innan evigheten«, »The Swede«, till The Lambda Award, ett av USA:s största litterära pris, och tidningen Booklist utsåg boken till en av årets absolut bästa thrillers.

1990 - 2002
Strids- och helikopterpilot i Försvarsmakten

2002 -2010
Divisionschef helikopterdivsion, Sverige och internationellt

2010 -2013
Försvarsmaktens projektledare, Black Hawk Sverige och Afghanistan

1997
Debuterade som författare med "Gå över gränsen"

2013
Årets talare

2016
Årets talare

2023
Släppte fackboken "Ut ur Kabul"
Karjel
2018-12-05
Ubåtar utanför Lidingö och vem som egentligen vill se vad och varför

Återigen har det dykt upp ubåtar i Stockholms skärgård, eller vad det nu är? Och för många tycks observationerna sammanfalla med avgörande politiska beslut för Försvaret, så kallade budgetubåtar …

Läs mer
London
2018-11-11
Information är inte tillräckligt när värdegrunden saknas

I dagarna var det 100 år sedan första världskrigets slut. Många böcker och filmer har gjorts med reflekterande kring om saker och ting hade kunnat utvecklas i någon annan riktning om mer information hade funnits tillgänglig. Hade liv kunnat besparas? Hade utgången varit någon annan. Idag har vi svaret.

Läs mer
New York
2018-09-13
Robert Karjel i New York Times

Robert Karjels femte roman ”Efter Monsunen” har kommit ut i USA och Storbritannien. Recensionerna är lysande- inte minst i New York Times! Läs här

Läs mer
Stockholm
2018-08-30
Det blir ett värderingsval

Val på söndag. Val som handlar om allt från traditionella frågor som föräldrarveckor eller höjd pension. Det här valet handlar dock om någonting annat.

Läs mer
Ljusdal
2018-07-21
Bränder och krisledning

Den varmaste sommaren på 300 år och de mest omfattande skogsbränder vi haft i Sverige i modern tid. Uppenbarligen har den nationella ledningen brottats med sin egen förmåga i denna kris.

Läs mer
Blogg
ÅRETS TALARE
< >

Som stridspilot och överstelöjtnant har han flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Idag föreläser Robert Karjel om hur ledare kan bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.

Robert Karjel ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna.

Vad vi gör
Hem
Hem