Hem
In English
Isabel
Robert
Blogg
Vad vi gör
Stockholm, Sweden
0° N, 0° E
Vi är Isabel Moretti och Robert Karjel. Tillsammans är vi Moretti+Karjel, inspirationstalare som ger perspektiv på världen.
Boka oss

Genom inspiration, analys och strategi hjälper vi företag och organisationer att förhålla sig till en värld i förändring. Vad händer egentligen omkring oss? Och hur kan en organisation – eller till och med vi som enskilda individer- förhålla oss till förändringen och samtidigt kunna åstadkomma det vi vill?

Vi är Isabel Moretti och Robert Karjel. En halvbrasilianska och en halvest. En chef och en överstelöjtnant. En agronom och en pilot. En med omfattande erfarenhet av samhällsstyrning genom EU-kommissionen, EU-parlamentet, riksdag och departement och en som under 25 års tid både nationellt och internationellt lett stora militära operationer och samarbeten. Vi kommer från olika delar av världen, vi kommer från olika branscher och vi har olika upplevelser av ledarskap från olika sammanhang och som kvinna respektive man.

Perspektiv är vårt signum. Att vända och vrida, zooma in och zooma ut. Det är först då det är möjligt att se och begripa samband. Det som driver oss är samhällsengagemanget och övertygelsen om att det faktiskt går att åstadkomma förändring och att påverka utvecklingen. Nyckeln är att börja med oss själva som individer – hur vi agerar som medborgare, medarbetare eller chefer.

Vi varvar berättelser och fakta med workshops och diskussioner för att visa hur just hur er plats i världen ser ut och hur ni på bästa sätt kan ta ut riktningen framåt. Och att faktiskt gå från bara ord till verklig handling.

Om ni är intresserade av att boka oss maila: kontakt@morettikarjel.se

Isabel

Jag heter Isabel Moretti och har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Jag har även en bakgrund som chef för en näringspolitisk enhet på en av Sveriges främsta intresseorganisationer.

Jag fick som barn förhålla mig inte bara till föräldrar som skiftade i språk, kultur, religion och syn på världen, utan också att omgivning och samhälle varierade beroende på vilket land vi bodde i. Det var här mitt intresse utvecklades – och även min talang-  kring hur makt kan förflyttas på gott och ont. Formell kompetens och skolning är viktigt- men för att möta förändringar i omvärlden finns ett minst lika viktigt svar i människors olika drivkrafter, erfarenheter och perspektiv.

Både individuellt och tillsammans med Robert Karjel håller jag inspirationsföreläsningar och workshops i frågor som att leda utveckling, förflytta komplexa organisationer, skapa opinionsbildning eller påverka politiska beslut.

1997-1999
EU Kommissionen, DG Agri

2000-2002
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet

2002-2003
EU parlamentet, Miljö- och hälsokommittén

2004-2006
Regeringskansliet, Politiskt sakkunnig

2008-2018
LRF, Näringspolitisk chef

2016- Inspirationsföreläsare Moretti+Karjel
Moretti
Robert

Jag är överstelöjtnant och pilot med bred militär erfarenhet. Från räddningsinsatsen under Estonia, till att på uppdrag av FN och EU leda en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, därefter att på central nivå leda anskaffningen och upprättandet av ett förband räddningshelikoptrar i Afghanistan. En återkommande utmaning har varit att ur svåra förutsättningar åstadkomma ett högt förväntat resultat, vilket också varit en stark motivation för mig.

På senare år har jag blivit en av Sveriges mest anlitade föredragshållare, särskilt med betoning på ledarskap, organisationsutveckling och projektledning. Jag har fått utmärkelsen Årets talare två gånger och gett ut fem romaner, varav de två senaste:  Innan Evigheten och Efter Monsunen översatts till ett dussintal språk.

För att läsa mer om mina böcker klicka här.

1990 - 2002
Strids- och helikopterpilot i Försvarsmakten

2002 -2010
Divisionschef helikopterdivsion, Sverige och internationellt

2010 -2013
Försvarsmaktens projektledare, Black Hawk Sverige och Afghanistan

1997
Debuterade som författare med "Gå över gränsen"

2013
Årets talare

2016
Årets talare

2016
Inspirationsföreläsare Moretti+Karjel
Karjel
London
2018-11-11
Information är inte tillräckligt när värdegrunden saknas

I dagarna var det 100 år sedan första världskrigets slut. Många böcker och filmer har gjorts med reflekterande kring om saker och ting hade kunnat utvecklas i någon annan riktning om mer information hade funnits tillgänglig. Hade liv kunnat besparas? Hade utgången varit någon annan. Idag har vi svaret.

Aldrig har människans tillgång till just information varit så stor som den är idag. Det finns inte bara stora kvantiteter av information- den är också extremt lättillgänglig och genom digitaliseringen sprids den dessutom blixtsnabbt. Många människor vet potentiellt väldigt mycket alltså. Så ger all den här informationen mänskligheten andra förutsättningar? Har vi  idag möjlighet att påverka vår samtid på ett mer effektivt sätt med alla denna information tillgänglig? Svaret är nej. Minutoperativt kan vi följa humanitära katastrofer, förföljelse, tortyr och mord på civila. Istället för handlingskraft och målmedvetenhet lämnas istället människor kvar i en vilsenhet, kollektiv ångest eller ilska och frustration över att vi vet och ser utan verktyg och makt att påverka. Trots all tillgänglig information är det istället strukturen för beslutsprocesserna som blir hindret. I tiden efter första världskriget behövdes en ny struktur byggas. Det kunde dock först göras när människor var redo för att identifiera de värden som samhället skulle vila på. (Och dessvärre tog det ett världskrig till innan framför allt Europa var redo.) Idag är vi på en liknande plats. Vi vet vilka problemen är. Vi har informationen. Och vi förstår att andra beslutsvägar och processer behöver till för att hantera dem. Men först behöver vi komma överens om vad som är viktigt och varför. Där pågår kampen just nu- politiskt och i samhället generellt. Vi är långt ifrån framme. Här kan Näringslivet och civilsamhället visa på ledarskap och driva den utvecklingen.


Före artikel
Nästa artikel
Blogg
Frågeställningar som diskuteras skräddarsys efter just era behov
< >

Vi har en första kontakt där vi skickar er information kring hur ett upplägg på allt från 1 timme till en dag kan se ut. Om det verkar intressant bokar vi ett första möte på ungefär en timme där ni får möjlighet att beskriva vilka ni är, var ni befinner er och vad just ni vill åstadkomma. Vi diskuterar gemensamt vilka möjliga frågeställningar som passar just er grupp och ert sammanhang.

 

Vi återkommer inom max 1 vecka med förslag på skräddarsytt upplägg där betoning läggs på just era utmaningar och mål. Vi har också då tagit fram förslag till frågeställningar att diskutera på workshopen.

Efter att vi gemensamt skruvat på upplägg så det passar er och ert sammanhang genomför vi dagen.

Inom en vecka efter genomfört arbete skickar vi en kort sammanställning av vad vi gjort tillsammans med kommentarer och slutsatser som kommit fram från gruppen. Vi adderar även egna reflektioner kring möjliga vägar framåt.

Vad vi gör
Hem
Hem